Archiwum 16 października 2008


paź 16 2008 PKP
Komentarze: 1

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

realizacja procesów restrukturyzacji, zagospodarowanie zbędnego majątku, zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP, koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP, przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy.

Postępuje reforma PKP. Ukończono etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto finansową i rozpoczęto majątkową oraz zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej. Przed PKP S.A. kolejne etapy reformy, m.in. prywatyzacja spółek.

Przedsiębiorstwa kolejowe zrzeszone są w Związku Pracodawców Kolejowych.

 

pkp

skream : :