Archiwum 10 października 2008


paź 10 2008 Bez tytułu
Komentarze: 0

Rosja, Federacja Rosyjska (ros. ?????´?, Rossija; ?????????? ?????????, Rossijskaja

Fiedieracyja)posłuchaj po rosyjsku ?/i – państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez

północną część Azji po Ocean Spokojny. Rosja jest największym państwem na świecie według

powierzchni, jej terytorium jest większe od kontynentu: Europy, Australii i Antarktydy. Pod

względem liczby ludności zajmuje 8. miejsce (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji, Brazylii,

Pakistanie i Bangladeszu).W ZSRR Rosja (czyli Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrócie

RFSRR) pełniła rolę dominującą, od 1991 roku jest samodzielnym państwem. Widać różnicę

między obecną pozycją Rosji, a czasami zimnej wojny, kiedy ZSRR był jednym z dwóch

światowych supermocarstw. Obecnie Rosja jest uważana za światowe mocarstwo, a przez

niektórych nawet za supermocarstwo, posiadające argumenty w postaci dużych sił zbrojnych i

zasobów ropy naftowej oraz gazu, a także relatywnie wielkiego PKB, co wykorzystuje do

kształtowania polityki w państwach w obrębie Wspólnoty Niepodległych Państw, Unii Europejskiej

oraz całego świata.

 

russia

skream : :