Komentarze do notki PKP

PKP 
16. października 2008 16:04:00
linkologia.pl spis.pl

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  • realizacja procesów restrukturyzacji,
  • zagospodarowanie zbędnego majątku,
  • zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,
  • koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,
  • przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy.

Postępuje reforma PKP. Ukończono etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto finansową i rozpoczęto majątkową oraz zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej. Przed PKP S.A. kolejne etapy reformy, m.in. prywatyzacja spółek.

Przedsiębiorstwa kolejowe zrzeszone są w Związku Pracodawców Kolejowych.

 

pkp

skream : :

Dorcia
12. stycznia 2012 14:41:05
Polskie Koleje Płaczu...